top of page

Child Development with Dibber

The preschool years are an incredibly important stage in a child's life. During this period, children undergo intensive development of their cognitive, emotional, social, and physical abilities.

W tym czasie dziecko uczy się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania kontaktów społecznych oraz rozwija swoje zdolności językowe. Ważne jest, aby dziecko miało dostęp do różnorodnych bodźców, które pomogą mu rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Właśnie dlatego przedszkole jest tak ważne dla rozwoju dziecka. W przedszkolu maluch ma możliwość poznawania świata poprzez zabawę i eksperymentowanie. W tym wieku dziecko uczy się również pewnej samodzielności, co jest niezwykle ważne dla jego rozwoju. Dziecko powinno mieć możliwość podejmowania decyzji i wykonywania prostych czynności, takich jak ubieranie się czy sprzątanie po sobie. Dzięki temu dziecko zyskuje poczucie własnej wartości i samodzielności. Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i nie należy porównywać swojego dziecka z innymi. Wszystkie dzieci są wyjątkowe i mają swoje indywidualne potrzeby. Dlatego ważne jest, aby zapewnić dziecku wsparcie i stworzyć dla niego odpowiednie warunki do rozwoju.Dziecięcy rozwój Dibber, który reprezentuje naszą pedagogię, opiera się na przekonaniu o wartości wewnętrznej dziecka. Nasza pedagogika opiera się na badaniach nad wczesnym dzieciństwem, aby wspierać dobre samopoczucie, rozwój i naukę dzieci. W centrum wszystkiego znajduje się nasza Kultura Serca, która wzmacnia i poszerza poczucie charakteru, połączeń i dobrostanu społecznego dziecka oraz zapewnia, że wartość wewnętrzna i relacje są na pierwszym miejscu.Budując na środowisku stworzonym przez kulturę serca, wprowadzamy zabawne, holistyczne i interaktywne doświadczenia edukacyjne inspirowane naturalną ciekawością i zainteresowaniami dziecka. W ten sposób dzieci doświadczają dni pełnych możliwości nowych doświadczeń, poczucia mistrzostwa i wzrostu w tempie odpowiadającym ich potrzebom. Kompetencje i umiejętności są wbudowane w program nauczania, aby zapewnić, że wychowujemy ludzi o szerokich horyzontach, którzy potrafią radzić sobie z wyzwaniami i możliwościami XXI wieku.

Book a meeting

If you want to know more about our kindergartens, please leave your contact details

Other blog posts you may find interesting

img_4918dbd936aff4459cc56abbe0b00fda__420.webp

Exploring The Wonders About Child Psychology

At Dibber, we believe that the development, health, and well-being of children depend directly on the atmosphere we...                      

blog3.webp

5 Crucial Developmental Activities that Influence Child Growth

Every step a toddler takes, every word they learn, and every moment they explore is a brushstroke in the masterpiec...

blog1.webp

"What if all children knew how valuable they are"

Dibber provides early childhood education (ECD) services with the aim of making every child feel valuable and becom...

img_4918dbd936aff4459cc56abbe0b00fda__420.webp

Eksplorowanie Tajemnic Psychologii Dziecka

 Czy wiesz, że do piątego roku życia mózg Twojego maluszka jest już rozwinięty w 90%, przygotowując go do fantastycz...
                      

Dibber_Square Dark Green_4x.png
Dibber_icon_inbox_2x.png

Subscribe to the Newsletter

If you want to know more about us, promotions, and events, leave us your contact information

bottom of page