top of page

Play in Learning, Interactions, and Holistic Development

A child engages with the surrounding world using their whole self, involving their mind, body, senses, and emotions. When we look at a child's development as a whole, where all areas of the mind and body influence each other, we call it "holistic development."

W Dibber zdajemy sobie sprawę z tego, że u dzieci rozwój, zarówno psychospołeczny, jak i intelektualny, są ze sobą ściśle powiązane i te obszary rozwoju zależą od siebie. Nasza filozofia edukacyjna uwzględnia to oraz podchodzi do nauki i rozwoju jako całości. Jest to także główny temat, któremu naukowcy studiujący wczesny rozwój mózgu poświęcają uwagę.Naukowcy z harwardzkiego Centrum Badań nad Rozwojem Dziecka przebadali strukturę rozwoju mózgu oraz potwierdzili, że „Poznawcze, emocjonalne oraz społeczne zdolności są ze sobą nierozerwalnie połączone przez całe życie”. Dzieci uczą się więc najlepiej, kiedy używają całego swojego ciała i wszystkich swoich zmysłów. Wczesne lata stanowią okres w życiu dziecka, kiedy w szybkim tempie uczą się, o ile mają zapewnione odpowiednie środowisko rozwoju umożliwiające osobom dorosłym zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb. Podopieczni Dibber zostają dostrzeżeni, wysłuchani, są szanowani, pewni siebie oraz wewnętrznie zmotywowani, tak aby zapewnić, że ich rozwój poznawczy, emocjonalny, fizyczny oraz społeczny jest realizowany zgodnie z potrzebami, mając na uwadze ich unikalną drogę rozwoju. Holistyczny rozwój obejmuje cztery główne obszary.Rozwój umysłu, który pozwala dzieciom rozumieć świat wokół nich, to właśnie rozwój poznawczy. Dziecko jest ciekawe, zadaje pytania i wyraża swoje myśli, a także odkrywa świat i tworzy.Rozwój emocjonalny jest kluczowy dla dzieci, jako że dotyczy on poczucia ich własnej wartości oraz samoświadomości. Przedszkolak chce mieć znaczenie. Wyraża swoje emocje i używa zmysłów, jak również chce przynależeć, być częścią wspólnoty.Rozwój fizyczny to sposób, w jaki dzieci uczą się i czynią postępy w zakresie motoryki małej i dużej. Nasz maluszek chętnie się bawi, doskonali się, porusza i tworzy.Sposób, w jaki tworzymy oraz pielęgnujemy przyjazne relacje z ludźmi wokół nas stanowi kwintesencję rozwoju społecznego. Dziecko nawiązuje relacje społeczne, jest niezależne, potrafi przewodzić i współtworzyć.W naszych placówkach budujemy solidny fundament do najlepszego startu w dalsze życie naszych dzieci, dlatego też, tak ważnym dla nas zadaniem jest zapewnienie im możliwości rozwoju w każdym ze wspomnianych obszarów.

Book a meeting

If you want to know more about our kindergartens, please leave your contact details

Other blog posts you may find interesting

img_4918dbd936aff4459cc56abbe0b00fda__420.webp

Exploring The Wonders About Child Psychology

At Dibber, we believe that the development, health, and well-being of children depend directly on the atmosphere we...                      

blog3.webp

5 Crucial Developmental Activities that Influence Child Growth

Every step a toddler takes, every word they learn, and every moment they explore is a brushstroke in the masterpiec...

blog1.webp

"What if all children knew how valuable they are"

Dibber provides early childhood education (ECD) services with the aim of making every child feel valuable and becom...

img_4918dbd936aff4459cc56abbe0b00fda__420.webp

Eksplorowanie Tajemnic Psychologii Dziecka

 Czy wiesz, że do piątego roku życia mózg Twojego maluszka jest już rozwinięty w 90%, przygotowując go do fantastycz...
                      

Dibber_Square Dark Green_4x.png
Dibber_icon_inbox_2x.png

Subscribe to the Newsletter

If you want to know more about us, promotions, and events, leave us your contact information

bottom of page