top of page
MicrosoftTeams-image (469).png
Dibber_Square Golden_4x.png

W Dibber dzieci, każdego dnia doświadczają "kultury serca" i nauki przez zabawę

Opieka i edukacja w przedszkolach Dibber idą ze sobą w parze, tak aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia przedszkolne, które zmieniają się wraz z rozwojem dziecka. Dopracowany plan na każdy dzień w roku dostarcza dzieciom nieustającej stymulacji i inspiracji, tu i teraz oraz na resztę życia.

Dibber_Star Soft Green_4x.png
Dibber_Triangle Soft Green_4x.png

Tworzymy środowisko edukacyjne, które zachęca dzieci do zdobywania wiedzy w pozytywny sposób. W przedszkolach Dibber dążymy do zmiany tradycyjnego podejścia, w którym zabawa i nauka postrzegane są jako przeciwieństwa. Dla nas to dwie strony tego samego medalu, obie niezbędne do prawidłowego rozwoju.

Zajęcia w formie zabawy zachęcają dzieci do wykorzystania wszystkich swoich zmysłów, interakcji z rówieśnikami, rozwijania umiejętności społecznych oraz doświadczania empatii i budowania poczucia własnej wartości. Ta zasada leży również u podstaw nauki języków.

Realizując te same aktywności przy wsparciu opiekunów komunikujących się w różnych językach dzieci pozyskują nową wiedzę w naturalny sposób rozwijając się językowo.

Nauka poprzez zabawę zapewnia dzieciom nieograniczone możliwości odkrywania świata, poznawania, tworzenia oraz korzystania z wyobraźni. Rozwija u dzieci myślenie oraz sprzyja praktycznemu podejściu do nauki.

Poznaj środowisko edukacyjne Dibber

Świat wokół nas staje się coraz bardziej otwarty, dlatego głęboko wierzymy, że znajomość języków będzie w przyszłości dziecka bardzo ważna. Stosujemy metodę wczesnej immersji językowej jako sprawdzony, najprostszy i najbardziej intuicyjny sposób nauki języka w tak wczesnym wieku, umożliwiający im po zakończeniu edukacji przedszkolnej swobodnie komunikować się w językach obcych. Naturalnie rozwijana od dziecka, trójjęzyczność zapewnia dzieciom znacznie więcej korzyści niż kontakt z wielojęzycznością dopiero na etapie nauki w dwujęzycznej szkole podstawowej, warunkiem uzyskania takich efektów jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 3 lat. W przedszkolach Dibber komunikujemy się w dwóch językach w których prowadzone są też dedykowane zajęcia, dodatkowo dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hiszpańskiego.

Lepszy rozwój lingwistyczny

Badania nad związkiem pomiędzy rozwojem językowym, percepcją i kontrolą uwagi wykazały, iż osoby wielojęzyczne posiadają o wiele wyższe umiejętności kognitywne w stosunku do osób jednojęzycznych. Badania pokazują pozytywny wpływ kontaktu z wieloma jezykami na rozwój intelektualny.

Kontakt dziecka z drugim i trzecim językiem we wczesnym dzieciństwie powoduje, że dziecko szybciej i łatwiej nauczy się posługiwać tymi językami, niż gdyby zaczęło uczyć się ich później. Słyszeliście Państwo określenie, że dziecko „chłonie jak gąbka”? Określenie to wyjątkowo dobrze opisuje proces, w jaki dziecko uczy się języków obcych. Dziecięce mózgi są przygotowane do przyjmowania i nauki języków obcych, a płynność przychodzi szybko i łatwo, do tego dziecko zazwyczaj nie nabywa obcego akcentu.

Nauka drugiego i trzeciego języka otwiera drzwi, które w innych warunkach pozostają zamknięte. Znajomość języków ułatwia w naturalny sposób dostęp do wiedzy, ludzi, miejsc i rzeczy, które dla innych pozostają niedostępne. Wielojęzyczność wyróżnia kandydatów na rynku pracy, pogłębia rozumienie innych kultur i pozwala je docenić; te wszystkie czynniki wzbogacają życie i dostarczają nowych doświadczeń osobie, która swobodnie posługuje się drugim i trzecim językiem.

Znajomość języków obcych pozwala dzieciom poczuć się swobodnie w obcym otoczeniu, sprzyja naturalnej elastyczności i łatwemu przystosowywaniu się do otoczenia, poprawia samoocenę i poczucie własnej wartości.

Lepsze wyniki w nauce

Znajomość języków pomaga w osiągnięciu lepszych ocen w szkole – udowodniono, że u wielojęzycznych dzieci lepiej rozwinięte są takie cechy i umiejętności, jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów i elastyczność umysłowa – co powoduje, że dzieci te osiągają lepsze wyniki w nauce. Uczniom, którzy będą chcieli w przyszłości uczyć się kolejnych języków, będzie znacznie łatwiej. Różnice w dźwiękach, akcencie, kolejności wyrazów, fleksji, intonacji i strukturach gramatycznych będą dla nich łatwiejsze do opanowania. W przypadku języków podobnych etymologicznie, jak hiszpański i francuski, podobne słownictwo jeszcze bardziej ułatwi szybkie opanowanie języka. Wszystko to – jak wspomniano – pod warunkiem, że kontakt z językiem nastąpi we wczesnym dzieciństwie, a nie dopiero w dwujęzycznej szkole podstawowej. Oczywiście pewne korzyści wciąż będą widoczne, ale w znacznie ograniczonym stopniu.

Korzyści poznawcze

Badania wykazują, że nauka języków jest czynnością bardziej poznawczą, niż lingwistyczną. Oto kilka korzyści poznawczych z nauki drugiego i trzeciego języka:

 • lepsze umiejętności rozwiązywania zadań i problemów

 • lepsze zdolności krytycznego myślenia

 • większa kreatywność

 • większa elastyczność umysłowa

 • lepsza pamięć

 • lepsze umiejętności w obszarze działania wielozadaniowego

 • koncepcja “stałości przedmiotów” rozwija się wcześniej

 • jest udowodnione, że wielojęzyczność pomaga dzieciom lepiej rozwijać umiejętności czytania i pisania

 • myślenie abstrakcyjne: udowodniono, że nauka nowego języka wymaga korzystania z tych samych połączeń w mózgu, co nauka matematyki i muzyki oraz sprzyja rozwojowi tych połączeń (często wielojęzyczni uczniowie mają łatwość nauki tych dwóch przedmiotów)

Zdrowie

Otyłość to nie defekt estetyczny, a wymagająca leczenia najpowszechniejsza obecnie na świecie choroba cywilizacyjna, mogąca powodować wiele powikłań zdrowotnych. Osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej są narażone nie tylko na zaburzenia metaboliczne, ale także na cukrzycę, nadciśnienie, udar, chorobę wieńcową, schorzenia kardiologiczne, zaburzenia oddychania czy zwyrodnienie stawów. Raport Światowej Federacji ds. Otyłości wydany w marcu 2021 r. wskazuje także na związek między otyłością a problemami natury psychologicznej, ryzykiem zachorowania na nowotwory, a nawet Covid-19.

Skala zjawiska systematycznie rośnie, co szczególnie niepokoi w przypadku dzieci i młodzieży. Według danych Instytutu Żywienia i Żywności polskie dzieci są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie. Na podstawie dostępnych badań można określić, że w Polsce problem nadwagi i otyłości dotyczy około 10% małych dzieci (1-3 lata), 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% młodzieży do 15 roku życia.

Dlatego też w przedszkolach Dibber już od 20 lat, przykładamy szczególną troskę do wypracowania od wczesnego dzieciństwa prawidłowych nawyków żywieniowych. Wspólnie z najlepszymi szefami kuchni w Norwegii opracowaliśmy i cały czas udoskonalamy program dietetyczny dostosowany najlepiej do potrzeb małego dziecka.

Dodatkowo posiłki w przedszkolach Dibber są czymś więcej niż tylko pożywnym i zdrowym jedzeniem. To także obszar naszej pracy pedagogicznej, w trakcie której dzieci są zaangażowane w przygotowywanie niektórych posiłków.

Standardy Dibber Meal:

 • niskoprzetworzone produkty pełnoziarniste

 • różnorodne produkty sezonowe dopasowane do pory roku

 • dużo warzyw i owoców, strączki i pestki roślin oleistych

 • nienasycone zdrowe tłuszcze pochodzenia rybnego i roślinnego

 • posiłki gotowane lub pieczone, w trakcie ich przygotowania unikamy smażenia produktów

 • transport i przechowywanie posiłków odbywać w bezpiecznych pojemnikach zapewniających ich świeżość i higienę

"Kultura naszych serc"

W przedszkolach Dibber dzieci mają kontakt z ciepłymi i opiekuńczymi dorosłymi, którzy stwarzają bezpieczne relacje, wspierają odkrywanie Świata oraz zachęcają do nawiązywania dobrych interakcji. Dzięki temu uczymy się wspólnie.
 

Naszym celem jest rozwój "kultury serca", gdzie każdy jest ważny. W Dibber, my wszyscy, opiekunowie i rodzice, jesteśmy zespołem współtworzącym otoczenie, w którym rozwijają się nasze dzieci. To naszym zadaniem jest pomóc dzieciom w pielęgnowaniu pozytywnego wizerunku samego siebie. Do tego celu wykorzystujemy zabawę i codzienne zajęcia, wzmacniając poczucie wspólnoty i integracji.

Dibber_icon_preschool_2x.png

Zarezerwuj spotkanie

Wybierz placówkę i zostaw nam kontakt do siebie, abyśmy mogli zaproponować Ci dogodny termin.

bottom of page